دوشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٦ -

آقای دکترایوبی
جستجو
رهبری (۱۲۵۰ بازدید)
گزارش عملکرد (۲۳۸ بازدید)
کمیته دانش پژوهشی (۲۳۷ بازدید)
مسئول واحد (۲۲۴ بازدید)
کمیته ارزشیابی (۲۲۴ بازدید)
فرآیند طرح درس (۲۱۸ بازدید)
جشنواره (۱۵۶ بازدید)
اهداف وچشم اندازها (۱۰۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...