دوشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٦ -

آقای دکترصدوقی
جستجو
رهبری (۱۵۶۲ بازدید)
گزارش عملکرد (۲۹۹ بازدید)
کمیته دانش پژوهشی (۲۹۸ بازدید)
مسئول واحد (۲۸۳ بازدید)
کمیته ارزشیابی (۲۷۷ بازدید)
فرآیند طرح درس (۲۷۶ بازدید)
جشنواره (۲۱۳ بازدید)
اهداف وچشم اندازها (۱۶۹ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...