دوشنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٦ -

کمیته برنامه ریزی درسی

کمیته ارزشیابی

کمیته دانش پژوهشی

جشنواره

مشاهده آرشیو مطالب ...

جستجو
رهبری (۱۹۷۴ بازدید)
کمیته دانش پژوهشی (۳۶۹ بازدید)
گزارش عملکرد (۳۶۵ بازدید)
مسئول واحد (۳۴۸ بازدید)
کمیته ارزشیابی (۳۴۱ بازدید)
فرآیند طرح درس (۳۳۸ بازدید)
جشنواره (۲۸۱ بازدید)
اهداف وچشم اندازها (۲۳۱ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...